0 x 0

Skogbruksplankurs

To nye kurs

Det inviteres til aktivt skogbrukskurs i praktisk bruk av skogbruksplan.Kursholder er Bjørn Arve Øvereng, intruktør i Aktivt skogbruk.

Det blir avholdt to kurs i denne omgang:

· Tirsdag 22. januar på Børstad gård, kl. 19.00 -22.00.

· Onsdag 23 januar på Kongsmoen grendehus, kl. 19.00-22.00

Kurset tar sikte på at skogeier lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig uttnyttelse av skogen.

Emner for kurset:

o Skogbruksplanens innhold.

o Skogens utviklingsfaser.

o Faguttrykk og terminologi.

o Skogbruksplankartet

o Skogbrukets aktører.

o Planens miljøinformasjon og skogeierens miljøansvar.

o Skogfond og tilskuddsordninger.

o Tømmerresursenes økonomiske verdi

o Skogbruksøkonomien ved hogst.

o Å bruke planinformasjon til planlegging av skogkultur, hogst, beregne tømmerinntekter, veibygging m.m.

Kursdeltagerne må ha med egne resursoversikter som vil bli brukt aktivt under kurset.

Kurset er gratis for skogeierne. Enkel servering.

Da maksimum deltagere er 10 stk. pr. kurs er det påmelding til kurset og dette kan gjøres til kommunen ved Hallstein Tødås

Tlf. 903 65 894, e-post: hallstein.todaas@hoylandet.kommune.no