0 x 0

Skogdag

Kappedag

Tema for dagen er optimal utnyttelse av tømmerstokken