0 x 0

Skogkveld.

Gjødsling av skog v/ Trond Rian,

Skogvern på ville veier v/ Odd Ivar Løvhaugen

Virkestilgang v/ Knut Dreier.

Alle som møter opp er med i trekning av ei motorsag.