0 x 0

Medlemsmøte Stranda Skogeigarlag

Møtestad: Byrg Kompetanse

Tid: Torsdag 24. januar kl 1930

Sakliste:

Orienteringar

Aktivitetsplan 2019

Hjorteviltforvaltning

Skogsveg

Stranda skogeigarlag - vegen vidare?

Ymse