0 x 0

Skogdag hos Amdam sag 26. januar

Laurdag kl. 1200 i Ørskog

Vi inviterer til skogdag Amdam sag i Ørskog, laurdag 26.01.2019 kl. 12.00.

Tema er lokal foredling av skog og forvalting av skogresursane.

Følgende møter:

Amdam sag: Tor Einar Amdam orientering om drift av lokalt sagbruk.

Fylkesmannen MR: Odd Løset Fylkesmannen sin rolle i skognæringa

ALLSKOG: Andreas Fjærli produksjon – drift- økonomi

ALLSKOG: Karin Klingenberg Hokstad om Allskog-aktuelt (Samvirket forsterkes , entreprenørsatsing) Industrileveranser fra distriktet og Håhjem kai.

Møre & Romsdal skognæringsforum: Håkon Eliassen orienterer om næringsforumet sitt arbeid

Kystskogbruket: Helge Kårstad orienterer om kystskogbruket sitt arbeid, Fordeler med Sitka og Lutz gran i kystdistrikta

Landbrukskontoret: Kolbjørn Snekvik orienterer om kommunen sin si rolle i skognæringa.

Servering av kaffe og kaffemat.