0 x 0

Kappedag

Snåsa 29.01.19

Kappedag ved Lisselgsbåstjønna kl 10.00

- Faglig oppdatering fra Norsk Virkesmåling

- Kontrahering og vilkår

- Status revidering av skogbruksplaner

- Kaffe og søtbrød