0 x 0

Kurs i bruk av ALLMA

Trondheim Skogeierlag er herved invitert!

Allma er en web-basert skogbruksplan. Du kan ta opp plandata inne og ute, få god oversikt over alle nødvendige fakta om egen skog, og ha en oppdatert skogbruksplan. Ditt verktøy for optimal skogforvaltning!

Påmeldingsfrist: 7. februar 2019.

Fordeler med bruk av Allma

·         Gir god oversikt over eiendommen og skogfaglige data i kart.

·         Et godt dokumentasjonsverktøy

·         Enklere kommunikasjon med dine samarbeidspartnere

·         Årlig framskriving av skogens alder, hogstklasse, tilvekst og volum

·         Fortløpende ajourhold av gjennomførte tiltak, som blant annet hogst

·         Få god oversikt over dine behandlingsforslag (Tiltak) og legg inn nye forslag på skogbehandling

·         Søke i bestand- og behandlingsforslag (Tiltak) og gjøre riktige prioriteringer for å rasjonalisere driften

·         Dokumentasjon av historisk aktivitet

·         Skriv ut kart og rapporter

·         Enkel tilgang til ulike temakartlag i ett og samme kartverktøy

·         Allma App med offline funksjonalitet for bruk i felt (kun for iOS produkter)

·         Planlegg skogsdrift i appen når du er ute på befaring

·         Send driftskart til entreprenør

 

Har du enda ikke skaffet deg tilgang på ALLMA?

Allma tilbys i to ulike produkter: ALLMA Innsyn (Andelseierfordel) og ALLMA Pluss (abonnementsordning).

For bestilling og mer info om våre ALLMA-produkter se www.allma.no.

                                                                                                                                                                                                              

Detaljer om kurset

 

Sted: ALLSKOG hovedkontor, Ingvald Ystgaards vei 13 A, 7047 Trondheim.

 

Dato: 11. feb. kl 18:00 – 22:00.

Ved eventuell stor påmelding kan det bli behov for å fordele deltakerne på to kurskvelder. I så fall blir det satt

opp et ekstra kurs kort tid etter.

 

Kursavgift: Kr 750. Kursavgiften kan dekkes av midler på egen skogfondskonto.

 

Pmelding, påmeldingsfrist: Meld deg på ved å besvare tilsendt SMS, eller ved å sende e-post til allma@allskog.no. Påmeldingsfristen er

satt til torsdag 7. feb.

 

Kursets Målsetning: Gi skogeier tilstrekkelig kunnskap og innsikt i bruk av Allma som planleggingsverktøy i

forvaltning av skogressursene på eiendommen sin. Slik kan skogeier dra nytte av fordelene beskrevet over. Under

kurset gis alle deltakere tilgang på ALLMA Pluss for utprøving og kursing av ALLMA med full funksjonalitet.

 

Krav til kursdeltaker:

-          Dette er et kurs i bruk av IT-verktøy. Det forventes derfor at kursdeltaker er jevnlig bruker av PC og har generell IT-kunnskap. Kursdeltaker må stille med egen bærbar Mac/PC. Trege PCer ønskes ikke medbrakt på kurset, da det fort vil føre til ventetid og forsinkelser. PC må ha en oppdatert nettleser.

-          Kurset vil også ta for seg bruk av ALLMA app. Ta derfor gjerne med egen smarttelefon eller nettbrett i tillegg til PC. Om du har smarttelefon eller nettbrett av typen iPad eller iPhone vil det være en fordel, da utviklingen av appen for Apple sine produkter (iOS) ligger et godt hestehode foran utviklinga for Android produkter.

 

For spørsmål angående Allma eller kurset, send e-post til: allma@allskog.no

For mer informasjon om Allma, gå inn på www.allma.no.

Velkommen!