0 x 0

Hjelp! jeg eier skog!

Inderøy/Mosvik skogeierlag arrangerer fagkvelder for skogeiere

Fagkvelder for skogeiere 14. og 28. februar på Øyna kl 19-22. Faglig program med spørsmål og diskusjoner, skogquiz og servering. Åpent for skogeiere og andre interesserte. Velkommen