0 x 0

Skogdag/kappekurs

Allskog Leksvik Skogeierlag

Arrangrerer skogdag/kappedag.

Slik finner du frem:

Kjør mot det vi kaller "Ytter-Langen", da følger du Skjeldbreveien fra fjorden og vestover inn i terrenget forbi Skjellbreivatnet. Så holder du til venstre når veien deler seg, og ved neste kryss vil det stå skilt til skogdagen, ved munningen av Langen.

Vi får besøk av:

Norsk Virkesmåling v/ Øyvind Skarvang.

Lensa Fosen v/Simon Larsen.

Åfjord Sikringsradiolag.

Leksvik Innkjøpslag.

Tørvik Skog as.

Møt opp til en trivelig fag/sosial dag-Alle er velkomne

Enkel bevertning:pøls og bålkaffe.

NB:bomvei 50,-kr kan bet i kasse eller Vipps (522936)

Mvh

Styret