0 x 0

Skogdag

LANGKLOPP FJELLGÅRD

 

Hvor: LANGKLOPP FJELLGÅRD (Gisnåsen Rennebu)

Klokka 12:00

Tema: Lettere utstyr/ maskiner – egenaktive skogeiere

Arrangør: Rennebu Oppdal skogeierlag og kommunene

Vi ser fram til en innholdsrik skogdag med spennende leverandører,

det blir vist utstyr og maskiner fra disse:

ANTON’S TIMBER AS

MOTORHUSET OPPDAL

Jan Eirik Holden ​

Fra ALLSKOG kommer:

Leder i skogeierlaget: Nils Petter Gundersen 91 32 12 34

Skogbruksleder: Ola Halvor Seeberg Nygård 41 46 49 97

​Ta kontakt hvis du lurer på noe, alle skoginteresserte er velkommen!