0 x 0

Fagdag i Vestnes

om bioenergi og gardsvarmeanlegg.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg, i samarbeid med Vestnes skogeigarlag.

Skogeigarlagets leiar skal blant anna orienter om eget anlegg .

Det kjem representantar fra:

Biomentek, Eta, OK Varmeteknikk, og Nordiske industriovner AS

Gratis deltakelse, men påmelding.

Sjå link for nærmere program og påmelding.https://www.fylkesmannen.no/nn/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/fagdag-om-bioenergi-og-gardsvarmeanlegg-26.-mars-2019/