0 x 0

Skogfond og skatt

2. april blir det kurs

ALLSKOG Levanger skogeierlag inviterer andelseierne til skogkveld med tema skogfond og skatt.

Arrangementet finner sted tirsdag 2. april kl. 1900 i kantina på Levanger vid.skole.

Bjørn Helge Bjørnstad kommer og vil informere om:

- bruk og utnyttelse av skogfond

- informasjon om det nye skattesystemet

Karstein Grongstad Lona fra kommunen kommer også med info fra kommunen.

Det blir enkel servering.