0 x 0

SKOG ER GENIALT!

Temakveld for nye og framtidige skogeierei Molde, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes og Nesset

 Hva trenger jeg som skogeier å kunne/vite?

 Hva betyr grot, balansekvantum, MiS? Stammespråket – for den daglige skogbrukspraten

 Teknologi og innovasjon i skognæringa

 Hvordan ser verden ut for nye skogeiere?

 Framtidsnæring - Skog er genialt!

Erfarne og ferske/framtidige skogeiere vil dele sine erfaringer og tanker og du vil få informasjon fra både kommunal skogbrukssjef, skogbruksleder samt ansatte i ALLSKOG som jobber med næringspolitikk og organisasjon.

Du får servert pizza.

Vi ønsker påmelding til Bente Dyrnes Aarø, bent-dy@online.no eller på SMS til tlf 95 80 29 64