0 x 0

Skogdag

Demonstrasjon av Dalen vedmaskin fra Lid Jarnindustri.

Valtra traktor med vinsj fra Eikmaskin

Mortorsager fra Husqvarna.

Knut Nordfjellmark viser kortversjon av tynning.

Per Olav Meosli informerer om muligheter for tilskudd ved opprusting av skogsbilveier.

Cristine Sandelien informerer om skogforsikring.

Alle deltakerer er med på trekking av ei Husqvarna motorsag, og andre premier.

Kaffe, wienerbrød og grilling av pølser.

Velkommen.