0 x 0

Skogkveld om skatt

ALSLKOG Selbu skogeierlag inviterer

Det blir skogkveld om skatt og skogbeskatning mandag 29. april kl. 1800 på Camp Eggen.

Da inviterer skogeierlaget alle andelseiere og andre interesserte til skogkveld.

Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs er en av landets fremste eksperter på skogbeskatning, og på skogkvelden vil han komme inn på følgende temaer;

o Skogfond med skattefordel, tilpasning for ulike skogeiergrupperinger

o Bruk av tømmerkonto

o Valg mellom næringsskogbruk og kapitalskogbruk

Hvordan en tilpasser seg og hvilke valg en tar i forhold skattereglene i skogbruket vil ha stor økonomisk betydning!

• Skogbruksleder Borgar Østerås vil orientere om tømmerprisene framover.

• Skogbrukssjef Are Søreng vil orientere om planting/ungskogpleie og ev. ny skogbruksplan for Selbu.

Det serveres pizza, kaffe og brus!

Vel møtt!