0 x 0

Landbruksdaga

Arrangeres 25.-27. april

Landbruksdagan på Høylandet med mange aktiviteter for både store og små ! Lørdag er familiedag med mye som skjer.

Skogrelaterte innslag på "Skogstand" med bålkaffeservering, skogbruksquiz med premiering, natursti for barn med premier til alle. Deltakere under skogstand:

- Skogprosjekt Namdal v/Knut Sklett

- Skogplanter Midt-Norge fra Kvatningen planteskole

- Prosjektleder Asgeir Murvold i prosjektet “TILVEKST”

- Allskog

- Høylandet skogeierlag

- Høylandet kommune v/ skogansvarlig

- Skogbruksmuseet (Dampsaga Spillum) med lafting og annet gøy

- Norlog (fra Inderøy) kommer lørdag; setter opp Logosol bandsag og demonstrerer saging av tømmer mv.

Asgeir Murvold i prosjektet “TILVEKST” holder foredrag på lørdag kl 12.45 i teltet om det nye rekrutterings-prosjekt tilknyttet ARENA Skognæringa i Trøndelag som jobber med rekruttering til de skog- og trebaserte verdikjedene.

Velkommen på landbruksdaga!