0 x 0

Skogkveld i Grane

Velkommen til en faglig kveld på Innkjøpslagets møtelokaler

Det blir servert pizza og kaffe.

Program:

- Velkommen, ved leder. Kort intro til Min side.

- Yngve orienterer om stillingen sin og sitt oppdrag.

- Kristina sier litt om skogfond og anvendelse

- Erlend sier litt om ungskog, tilskudd og satser.

- Erlend om Alma. Med fokus på praktisk nytte for skogeiern.

Leder: Oppfølging av handlingsplanen til laget. Aktivitet resten av året og tilbud om ryddejobber til ungdommer som har gått ungskogpleiekurset.

Vel møtt!