0 x 0

Skogkveld i Holtålen

ALLSKOG HOLTÅLEN SKOGEIERLAG inviterer andelseiere og andre skogeiere til skogkveld med pizzabuffe og romslig skogprat:

Program:

• Smart bruk av skogfond – Morten Lien – LENSA

• NMSK-tilskudd/ tilskudd til skogbrukstiltak i

Trøndelag – Kjartan Overdal – Skogbrukssjef Holtålen Kommune

• Aktivitetsambisjoner for 2019 og virkespriser i Holtålen

kommune – Ola H.S. Nygård – Allskog SA

• Åpen post – Alle.

Kom gjerne med innspill til tema for skogdag ute i august/sept

Skogeierlaget spanderer pizzabuffe.

Velkommen!