0 x 0

Stell din skog og plant

Klimavennlig verdiskaping

Temakveld «Stell din skog og plant - klimavennlig verdiskaping»

12. juni kl. 19.00

Skytebana, Engesetdal og Skodje Skytterlag sine lokaler

Engesetdalsvegen 432

6260 Skodje

I forbindelse med servering av varm-mat, hadde det vært fint å vite hvor mange som vil komme. Så vær vennlig å send en SMS til 90017883 innen 10/6. Men ingen blir «stoppet» i døren om du ikke er påmeldt.

Program:

Kort Innledning med bla videoer fra «Tenk Tre» kampanjen mm., og kort

gjennomgang av «Skogeierens min side» på Allskog sin hjemmeside.

Jostein Dalen, Aktivt Skogbruk:

Gran og klimavennlig verdiøkning & større lønnsomhet med ungskogpleie

Kolbjørn Snekvik, Nordre Sunnmøre Landbrukskontor:

Tillskudsordninger/satser i skogbruket, oppsumering av skogåret 2018, og råd og tips om bruk av nettsiden «Skog og landskap»

Matpause med varm mat & kaffi

Andreas Fjærli, Allskog:

Planting & forberedelser, planting etter hogst, flatehogst mm.

Mer kaffi, Spørsmål & innspill fra fremmøtte & medvirkende svarer.

«Tenk Tre» er skognæringens nye mantra. På linken her kan du se videoen

med samme navn:

https://www.facebook.com/258261595117602/videos/301657934120771/

Det er viktig for skognæringen at dere deler denne videoen på sosiale medier.

- Det er mye negativ informasjon i mediene både om Granplanting, Sitgagran mm, så det er derfor viktig å kommunisere til almuen at skogbruk betyr klimavennlig verdiskaping, som er positive, velkjente begrep. -Det er blitt hogt mye i vårt område siste årene, og desverre så er det mest sannsynlig at kun knappe halvparten blir gjennplantet. Dette må vi gjøre noe med, bli stolte av skogen vår og plante slik våre forfedre gjorde. - Tenk også på at å plante er verdiskaping som en fremtidig bruker av skogen vår vil få nytte av.

Velkommen

Hilsen

Nordre Sunnmøre Skogeierforening - Allskog