0 x 0

Impulsskogdag i Malvik

Fokus på hogstmodenhet og skogkultur.

Skogdag 5.juni, Halstad gård Hommelvik hos Jens N. Jenssen.

Oppmøte ved gården. Tid: 12.00 -15.00

Tema: Når skal hogge plantaskogen, Hvordan etablere ny skog på gode boniteter, Hva er riktig tidspunkt for ungskogpleie.

Reresentanter fra Allskog, Nidaros skogforum og skogansvarlig i kommunen vil være tilstede.

Alle skoginteresserte er velkommen. Det blir servert kaffe med noko attåt.