0 x 0

Kurs om skogbruksplan i Vestnes

Hvordan forvalter du skogen på en best mulig måte, med en skogbruksplan!

Det er akkurat gjennomført et stort planprosjekt i Vestnes hvor mange skogeiere har fått ny skogbruksplan. Jostein dalen i skogkurs stiller derfor opp til en informasjonskveld hvor du kan få svar på spørsmål og diskutere skogfaglige tema.

Den digitale skogbruksplanenen vil bli demonstrert gjennom verktøyet ALLMA, og skogeierne vil få hjelp med pålogging og bruk av verktøyet.

Det blir enkel servering, vel møtt!