0 x 0

Treskulpturlekeplass i Knøtteskogen

Skogkveld med trekunstner på Verdal

På grunn av boligbygging mister barnehagen hele furuskogrekka som har gått gjennom lekeplassen. Derfor har vi i Allskog bestemt oss for å investere i å lage skulpturer av restene av fururekka, noe som blir utført av trekunstneren Ari Besemer.

Samme ettermiddag arrangerer vi foreldrekaffe for de to største årskullene våre hvor de kommer til å informere litt om hva de gjør. En av friluftspedagogene ved barnehagen vil også si noe om hvor viktig natur, naturopplevelser og fysisk aktivitet er i oppveksten til barn.

Barnehagen og Allskog ønsker sammen å bidra til at Knøtteskogen blir et enda bedre samlingspunkt i nærmiljøet og være med å oppnå Verdal kommunes målsetting om bolyst.