0 x 0

Skogdag i Haltdalen

Det blir skogdag i Ruskåsvegen med vegvedlikehold, demonstrasjons av Drammensslodd og ungskogpleie

Tid: 23.08.2019.kl 12.00 – 16.00.

Sted: Haltdalen, Ruskåsvegen.

Tema for dagen:

Vegvedlikehold – Demonstrasjon av Drammensslodden, se her

https://www.youtube.com/watch?v=YiErSU5-GUU Ungskogpleie.m.m.

Bidragsytere:

LENSA - Morten Lien – Ungskogpleie.

ALLSKOG - Erik Gundersen – Skogbruksleder Skogkultur.

TSN – Terje Myrland – Tømmertransport på bil.

ALLSKOG – Audun Otterstad – Næringspolitikk.

HOLTÅLEN KOMMUNE – Kjartan Overdal – Rammevilkår m.m.

Det blir kaffe og noe å bite i.

vel møtt til alle medlemmer av laget i Holtålen og nabolag!