0 x 0

Skogdag på Ulvåsen

17.august blir det politisk skogdag med natursti for barna og en god prat for skogsinteresserte

Lørdag 17.august arrangerer ALLSKOG og våre lokallag i Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord skogdag på Ulvåsen i Orkdal kommune.

Arrangementet starter 11:00 hvor vi ønskes velkommen av ordfører i Orkdal.

Allskog sparker kort i gang med skogens rolle i trøndersk verdiskaping og innsats i klimakampen.

De politiske partiene som stiller til valg i Trøndelag har fått 10 minutter til å legge frem sin politikk for skognæringa og skogsindustrien de neste fire årene i Trøndelag.

Det blir grilling og bålkaffe, og muligheter for en god prat med skogeiere og interesserte

Det blir natursti, is og luftgeværskyting for barna.

Vi regner med å avslutte 14:00

Vel møtt!