0 x 0

Skogdag i Bangdalen, fredag 23/8 kl.10.30

Maskinell tynning med fokus på forsømte bestand i Hkl. III. Demonstrasjon av liten kombinert hogstmaskin/lassbærer Malwa 560C v/ Bård Tetlie.

Demonstrasjon av stangmontert kjedesag v/Steinar Olav Gartland.

Litt generelt om skogskjøtsel.

Kaffe og winerbrød ved oppmøte og grillpølser og kaffe etter demonstrasjonene.

Utlodding blant de fremmøtte!