0 x 0

Skogdag på Tingvoll

Skogdag i Vasslia med oppmøte opp mot Hoplia

Hei. På vegne av Allskog Tingvoll skogeierlag inviterer vi til skogdag i Vasslia med oppmøte opp mot Hoplia.

Torsdag 22. august kl. 1300

En følger den nye skogsbilvegen fra parkeringsplassen som er merket også som parkering for stikkut tur, men i motsatt retning i forhold til den nye turvegen bort til Bergemsvatnet.

Vi går opp lia mot Stigan der Hoplia ligger og der det er tatt ut betydelige mengder tømmer.(Gran). Dagen arrangeres i samarbeid med Tingvoll kommune, utviklingsutvalget. Vi vil m.a. få orientering om krav til skogsbilveger og hvordan komme i gang med skogsdrift, der en ser med egne øyne hvordan det her har foregått.

fylkesskogsjef vil være tilstede sammen med vår egen skogsjef. Ola Kallset har også tatt seg tid til å delta som entrepenør/grunneier. Ola Bakken, skogbruksleder fra Allskog møter også.

Vi serverer kaffe fra svartkjel og noe å bite i.

Vel møtt.