0 x 0

Skogdag

Allskog Grane skogeierlag arrangerer skogdag for sine medlemmer tirsdag 24 seåtember.

Skogdag Allskog Grane skogeierlag.

tirsdag 24. september 2019 kl. 1000 – 13:00

Hesgjota, Trofors

Tema:

- Veibygging og veivedlikehold

- Skogrydding med spesielt fokus på rydding i overgrodde plantefelt

- Wienerbrød :)

Innledere:

- Vegplanlegger Steinar O. Pedersen fra SKOGTEMA

- Skogpådriveren på Helgeland, Svein Yngve Hegland

- Avd Marka, Mosjøen Videregående skole.

Du finner Hesgjota ved å ta av i østlig retning ved Trixie og kjøre ca 700-800 meter, der tar du av til venstre og kjører på nytt 7-800 meter. Se kartutsnitt på vedlegg.

Vell møtt !!