0 x 0

Skogdag for Neadalens skogeiere

Det blir skogdag med omvisning på Kjelstad, ungskogpleie, skogbruksplan og demo av drone!

Den 6.nov blir det skogdag for skogeiere i Neadalen, vi har i tillegg invitert ungdomsskolene og de videregående skolene i området med valgfag skog på. Vi skal være på Thomas Angels stifelses eiendom på Fløneset, utgangspunkt ved første parkeringsplass.Så har vi delt inn i flere poster på skogdagen med servering og "lunsj" midt i.

Program:

Skoleungdommen møter 0945. ved Spar i sentrum.

Klokka 10:00 oppmøte Fløneset, første parkeringsplass.

Del 1 av skoleungdommen får omvisning ved Kjelstad.

Del 2 av skoleungdommen og skogeierne deles i tre grupper.

20-30 min per post

Post 1. Hogst og drift i skogen med Borgar Østerås, hvordan jobber skogbrukslederen, skal vi hogge i hogstklasse 4?

Post 2. Planting og ungskogpleie – Ivar Sagmo og Mats Sund Kvam (lærling) forteller om nytte

Post 3. Miljøkrav i skognæringen og bruk av drone i et moderne skogbruk.

Klokka 11:30

Bålkaffe

Lunsj, grillet pølse

Wienerbrød/ noe godt

Klokka 12:00

5 min skogeierlagene har ordet

10 min - Behov for kompetanse og utdanningsmuligheter innen skogbruket v/ Prosjekt TILVEKST (Asgeir Murvold)

10 min – Endre Hugdal, behov for nye skogbruksplaner og prosjekt i Selbu og Tydal (sammen med skogeierlagene)

5 min – Audun Otterstad om ALLSKOGs næringspolitiske arbeid.

Klokka 12:30

Gruppe 1. som besøkte Kjelstad kjører gjennom post 1-3

Gruppe 2. med elevene og skogeierne (som ønsker det) får omvisning på Kjelstad.

Klokka 14:00 – vel hjem