0 x 0

Høstmøte i Tingvoll skoglag

Tingvoll skoglag arrangerer høstmøte tirsdag 3. desember. Vi får orientering om bruk av Alma v/skogbruksleder Lars E. Koksvik . Alma blir gratis for alle medlemmer i Allskog fra januar 2020. I tillegg får vi orientering fra leder om regionverkstedet i Stjørdal og orientering om hogst, rydding og planting v/Ola Bakken. Servering.

Vel møtt.