0 x 0

Skogkveld i Oppdal 21. november kl. 1900

Invitasjon til Skogkveld torsdag 21. november

Rennebu Oppdal skogeierlag, Oppdal kommune og Rennebu kommune inviterer til skogkveld på Møllen Restaurant og Pizzeria på Oppdal torsdag 21. november kl. 19.00.

Arrangementet er gratis og åpent for andelseiere i skogeierlaget og andre interesserte skogeiere i Oppdal og Rennebu.

Det blir servert pizza.

Tema for kvelden:

Ungskogpleie er lønnsomt m.m. v/ Skogkurs, Morten Lien

Info fra Allskog, tømmerpriser m.m. v/ Allskog

Kort info om planlagte kurs/fagdager i 2020:

«Gullgruve på rot» - en fagdag hvor man viser hva som skal til for at plantefeltet skal bli en «gullgruve».

«Ungskogpleie er lønnsomt» - teoretisk og praktisk kurs (10 timer)

Representanter fra kommunen er også tilstede.

Vel møtt!