0 x 0

SKOGKVELD I MIDTRE GAULDAL

Onsdag 27/11 kl.19.30. Støren Bageri og vegkro

Plansjef Vegard Aune: Skogbruksplan "ny giv!" -?

Skogbruksplan på nett: ALLMA

Morten Lien, "Lensa": Tømmerkonto. Skatt.

Ola H. Nygård, "skogsjef": Skogfond, vegbygging/driftstilskudd,

Ungskogpleie. Planting m.m

Nytilsatt skogbruksleder Ronja Wilmannsøien vil delta på møtet.

Kaffeservering. Velkommen til en kveld med mange interessante tema som gjelder skogen.

Arr. Allskog Midtre Gauldal Skogeierlag