0 x 0

Skogskveld

Skogdrift vinter 2019-2020 samt flere emner.

Styrets leder orienterer.

ALLSKOGS Skogbruksleder vedr. drift vinteren 2019-2020.

Skogbrukssjefen oppsummerer 2019