0 x 0

Kappedag v.duna i Botnan

Skogbruksleder Nordfjellmark demonstrerer riktig kapping i forhold til fastpris.Det blir orientering om priser,kurs mm

Det serveres wienerbrød og Svartkjelkaffe