0 x 0

Skogkveld

Skogkveld torsdag 23. januar kl 19.30 på Høylandet Skysstasjon.

PROGRAM SKOGKVELD

- Tømmerpriser og kapperegler v/ skogbruksleder Ola Sigurd Grongstad

- Skogkultur og skoggjødsling med drone v/ skogbruksleder skogkultur Petter Elden

- Vinterbilveger på fastmark, eneste alternativ i marginale skogområder ? - og utradisjonelle bruløsninger på skogsveger v/ Knut Sklett, Skogprosjektet i Namdal

- Nytt fra 2020 vedr tilskudd til skogsveger v/ Hallstein Tødås, Høylandet kommune

Servering!

Velkommen på skogkveld !