0 x 0

Skogkveld - tirsdag 3. mars

Tema: Gjødsling av skog

Skogbruksleder Rolf Stamnestrø kommer til Aure og orienterer om tilbudet om å kunne bestille gjødsling av skogen sin.