0 x 0

Skogdag i Heim

Hemne, Snillfjord og Hitra skogeierlag inviterer til skogdag

Avrunding av skogbruksplanprosessen. Morten Lien vil ta oss igjennom den praktiske bruk av skogbruksplanen. Vi skal i skogen til Bernt Olaf Aune.

Kaffe og noe å bite i!

Vel møtt!