0 x 0

ALLSKOG arrangerer skogdag i Molde

Allskog SA inviterer til demodag for sprøyting med drone og skogsdrift med T-winch

Allskog SA inviterer til demodag for sprøyting med drone og skogsdrift med T-winch mandag den 21. september kl 14.00 i

Røvika i Molde kommune. Kart blir utsendt til de som melder seg på til Andreas på e-post!

Vedlagt ligger invitasjon til Demodagen!

På grunn av restriksjoner i forbindelse med Coronaviruset må vi ha oversikt over hvem som deltar på arrangementet. Derfor må vi ha påmelding.

Påmelding skjer til Andreas Furnes Fjærli innen søndag den 20. september.

Andreas Furnes Fjærli | Skogbruksleder produksjon | 48 27 56 32 | www.allskog.no