0 x 0

SKOGKVELD.

Deltakerne på Temakvelden 12. nov. ønsket en Skogskveld med relevante emner. Vinterdrift 2020 - 2021 med Skogbruksleder fra ALLSKOG. Egenaktivitet / Skogpleje ved Skogbrukssjef Jan Jenssen og informasjon vedr. skogsveie ved Skogplanlegger Steinar O. Petersen.

Styret har planlagt oppfølging med skogskveld torsdag 3. des. på Helgeland Museum, med åpning og kaffe fra kl. 19:15.