0 x 0

Allma

Kurs i bruk av allma,det er skogbruksplan på tlf,iPad el pc. Dette er en andelseierfordel

Pga.coronaregler blir det Max 10 deltakere på hvert kurs.det arrangeres kurs etter behov.Påmelding til Arve Fjeldseth tlf.95256545 på sms

Kurset er gratis,det blir bevertning og kaffe

Sted,Kvatningen 24.feb kl 19.00 etter behov

Mvh Allskog Namsos Skogeierlag