0 x 0

Skogdag på Hjelme i Valldal

Stordal/Norddal skogeigarlag inviterer til skogdag på Hjelme laurdag 27. februar frå kl 10.00

Orientering om tømmerdrift og driftsmetodar.

Jostein Dalen orienterer om ungskogpleie og foryngelse(planting).

Remseth Maskin deltek med maskin og utstyr for vedproduksjon.

Allskog er representert med skogbruksleder Per Gunnar Sande.

i tillegg deltek skogsentrepenør Geir Ove Smørdal og skogbrukssjef Asle Konnerth.

Det blir servert bålkaffe og grillmat.

Vel møtt!