0 x 0

Skogkveld i Soknedal 22.09.2021

ALLSKOG Midtre Gaulda skogeierlag inviterer både andelseiere og nybakte skogeiere til skogkveld 22. september kl. 1900 på Mama Rosa i Soknedal.

Agenda for kvelden:

- Introduksjon av Allskog, skogeierlaget og andre aktører i skognæringen.

- Skogbruksplan og Allma – skogens omløp

- BioDrone – Bruk av drone til skogbrukstiltak

- Ungskogpleie – økonomisk? v/Morten Lien

- Skogfond – hva er det og hvordan kan det brukes? v/Ola Nygård

Det serveres pizza og brus/kaffe.

Påmelding til Odd Vårvik innen 20.september - 901 52 384