0 x 0

SKOGDAG I BREIVIK I BEIARN

SKOGEIERLAGET I SKJERSTAD OG BEIARN INVITERER TIL:

• Vi ser på hogsten som Allskog har startet der.

• Per Kristian Helgesen fra Allskog orienterer om bl.a.

sagtømmer, skogsbilveier og lunneplasser.

• Thomas Skrautvol fra Beiarn Kommune deltar.

Bålkaffe og servering (kan vi ikke være ute, flytter vi inn i huset i Breivika)

OPPMØTE VED SKOGSELSKAPET SITT HUS I BREIVIKA.

ALLE NÅVÆRENDE OG KOMMENDE SKOGEIERE ER HJERTELIG VELKOMMEN!