0 x 0

NordEnergi AS

NordEnergi er en komplett leverandør av varme basert på pellets og flis. Vi bygger, eier og drifter komplette varmesentraler med sentralvarme- eller nærvarmenett.

Daglig leder: Kjell Morten Staberg, tlf. 913 68 477, e-post kjell.staberg@nordenergi.no.

Ta kontakt på firmapost@nordenergi.no eller besøk NordEnergis nettside.

NordEnergis pellets- og flisanlegg erstatter først og fremst olje og tradisjonell el-kraft. Mange av kundene våre er bedrifter som vil bytte fra olje til pellets i eksisterende sentralvarmeanlegg. Vi prosjekterer også nye anlegg i samarbeid med byggherre/arkitekt.