0 x 0

Nye skatteregler for skogeier


Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene, samt overgang fra gjennomsnittsligning til tømmerkonto. Skatteytere som etter de nye retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet får nå en forenklet rapportering allerede på selvangivelsen som skal leveres i vår. For å finne ut hvilke skatteregler som gjelder for deg har Skogkurs laget beregningsskjemaer og hjelpeskjemaer for skogeiere, der en kan plotte inn sine egne tall. 

Hjelpeskjema til selvangivelsen 2016, hjelpeverktøy til vurdering om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring» samt
hjelpeskjema for avslutning av gjennomsnittsligningen 2017 i overgang til tømmerkonto ligger på; 

Skogkurs hjelpeskjema for selvangivelsen 

ALLSKOG anbefaler også skogeiere om å sette seg inn i Skogkurs sin veileder for de nye skattereglene;

Veileder for skogbeskatning