0 x 0

Nyheter

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

Det siste året har Magnus Ler Grøseth på nært hold fått erfare hvordan verdikjeden i skog- og trenæringa fungerer. Vi har tatt en prat med Grøseth, som er den første skogbruksledertraineen i ALLSKOG. 

Årets skoggjødsling avlyst

Yara velger å stå over årets produksjon av skoggjødsel grunnet manglende bestilling fra svensk side. Svenskene har besluttet å droppe skoggjødslingen i år grunnet den kraftige prisstigningen på kunstgjødsel for tiden. Dette fører til at gjødslingsvolumet i Norge er for lavt til å sette i gang produksjon av gjødsel.

Skogskader i Trøndelag etter Gyda

ALLSKOG vil på det sterkeste fraråde folk å bevege seg i områder hvor det er blåst ned skog. Det er forbundet med stor fare å gre dette med tanke på at trær kan stå i spenn, fare for rotvelt m.m. Rydding av stormfelt skog er et arbeisom bør gres av profesjonelle.