0 x 0

Nyheter

Shell støtter Biozin

Biozin vil bygge sin fabrikk for produksjon av bioråolje på nabotomten til Bergene Holm sitt sagbruk Nidarå på Jordøya i Åmli. (Foto: Bergene Holm AS.)
Biozin vil bygge sin fabrikk for produksjon av bioråolje på nabotomten til Bergene Holm sitt sagbruk Nidarå på Jordøya i Åmli. (Foto: Bergene Holm AS.)

Oljegiganten Shell går inn med midler til Biozin sitt arbeid for å utvikle og bygge fullskala anlegg for bioråolje i Åmli i Aust-Agder.
– Svært viktig for fasen vi er inne i, sier Thomas Skadal i Biozin Holding AS.

Fremtidens arkitekter bruker tre

Billettluka til UKA er sentralt plassert i «møteplassen». sier daglig leder i TreFokus og styreleder i NTNU Wood, Aasm. Bunkholt. Foto: NTNU Wood.
Billettluka til UKA er sentralt plassert i «møteplassen». sier daglig leder i TreFokus og styreleder i NTNU Wood, Aasm. Bunkholt. Foto: NTNU Wood.

Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene.

Penger til bruprogrammet uteblir

Penger til bruprogrammet uteblir

Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 25,8 mill. kroner til forsterkning av bruer på fylkesvegnettet. Tre år inn i NTP-perioden er det satt av 50 millioner kroner eller én tredel av det som Regjeringen varslet gjennom Nasjonal Transportplan.

Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018

Skogplanter på Alstadhaug planteskole
Skogplanter på Alstadhaug planteskole

I 2018 ble det plantet 40,2 millioner trær i Norge, scenariene i FNs klimapanels nye landrapport forutsetter at det må plantes skog på 2 - 12 millioner Km2  for å ha nok råstoff og for å øke co2-opptaket. 12 millioner Km2 er et areal tilsvarende USA og Mexico til sammen. ALLSKOG mener vi i Norge bør ta vår del av ansvaret, og øke plantinga i Norge med 50 prosent på kort sikt.

Vil åpne for modulvogntog på tømmerveinettet

Treindustrien har lenge kjempet for å kunne kjøre slike modulvogntog på flere norske veier. Nå ser det ut som innsatsen vil bære frukter. (Foto: Treindustrien.)
Treindustrien har lenge kjempet for å kunne kjøre slike modulvogntog på flere norske veier. Nå ser det ut som innsatsen vil bære frukter. (Foto: Treindustrien.)

Regjeringen vil utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmerveinettet. – Det vil gi næringslivet mulighet til å
trafikkere vesentlig flere veier med modulvogntog, sier
Jon G. Dale. Treindustrien, Tine SA og NHO jubler.

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG har kjøpt Tørvik Skog for å kunne hogge mer tømmer og øke kapasiteten for skogeierne som leverer til norsk industri via ALLSKOG. Hogstlagene som kjører frem og hogger tømmer for Tørvik blir en del av ALLSKOG Entreprenør. Nåværende daglig leder i Tørvik Skog, Olav Lassen, blir ny daglig leder i ALLSKOG Entreprenør.

Skogministeren rydder i debatten

Bildet er fra da Allskog møtte statsråden tidligere i 2019
Bildet er fra da Allskog møtte statsråden tidligere i 2019

Olaug V. Bollestad rydder i debatten om hogst i hekkeperioden i sitt svare til MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm. I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Det er en viktig forskjell som mange ikke har fått med seg.