0 x 0

Nyheter

Dette bør du vite om nye miljøhensyn i skogen

Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.
Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.

Alt tømmer som ALLSKOG omsetter, er miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard. Industrien og for forbrukerne skal vite at virket kommer fra skog drevet på bærekraftig vis. Fra og med 1. mars må vi forholde oss til nye krav i skogstandarden.

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

Det siste året har Magnus Ler Grøseth på nært hold fått erfare hvordan verdikjeden i skog- og trenæringa fungerer. Vi har tatt en prat med Grøseth, som er den første skogbruksledertraineen i ALLSKOG.