0 x 0

Nyheter

ALLSKOG fremmer skognæringas utfordringer til Vegdirektoratet

Fra venstre: Terje Moe Gustafsen fra Vegdirektoratet, Nils Hæstad fra Veidekke, Ole Hartvig Bakke fra ALLSKOG/ARENA Skog, Jørund Leknes fra Kantega, Espen Andersen fra Lerøy Seafood, Paul Ingvar Dekkerhus fra Nord- Trøndelag Havn.
Fra venstre: Terje Moe Gustafsen fra Vegdirektoratet, Nils Hæstad fra Veidekke, Ole Hartvig Bakke fra ALLSKOG/ARENA Skog, Jørund Leknes fra Kantega, Espen Andersen fra Lerøy Seafood, Paul Ingvar Dekkerhus fra Nord- Trøndelag Havn.

På innspillsmøtet til ny Nasjonal Transportplan på Værnes 8. november fikk Ole Bakke holde et innlegg om skognæringas utfordringer og ønsker.

Tillegg for egenaktive skogeiere

Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag
Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag

Egenaktive skogeiere – skogeiere som driver skogen med eget utstyr på egen eiendom, hogger ca 10 % av det årlige volumet i ALLSKOG. Disse skogeierne er viktige ambassadører for skogbruket og ALLSKOG.

Etter innspill fra Malvik skogeierlag til årsmøtet i ALLSKOG i april 2018, og med unison tilslutning fra alle våre 80 skogeierlag, er det vedtatt at de egenaktive skogeierne skal få en ekstra godtgjørelse.