0 x 0

Nyheter

Dette bør du vite om nye miljøhensyn i skogen

Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.
Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.

Alt tømmer som ALLSKOG omsetter, er miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard. Industrien og for forbrukerne skal vite at virket kommer fra skog drevet på bærekraftig vis. Fra og med 1. mars må vi forholde oss til nye krav i skogstandarden.

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

ALLSKOGs første skogbruksledertrainee

Det siste året har Magnus Ler Grøseth på nært hold fått erfare hvordan verdikjeden i skog- og trenæringa fungerer. Vi har tatt en prat med Grøseth, som er den første skogbruksledertraineen i ALLSKOG. 

Årets skoggjødsling avlyst

Yara velger å stå over årets produksjon av skoggjødsel grunnet manglende bestilling fra svensk side. Svenskene har besluttet å droppe skoggjødslingen i år grunnet den kraftige prisstigningen på kunstgjødsel for tiden. Dette fører til at gjødslingsvolumet i Norge er for lavt til å sette i gang produksjon av gjødsel.

Skogskader i Trøndelag etter Gyda

ALLSKOG vil på det sterkeste fraråde folk å bevege seg i områder hvor det er blåst ned skog. Det er forbundet med stor fare å gre dette med tanke på at trær kan stå i spenn, fare for rotvelt m.m. Rydding av stormfelt skog er et arbeisom bør gres av profesjonelle.