0 x 0

Nyheter

Årets skoggjødsling avlyst

Yara velger å stå over årets produksjon av skoggjødsel grunnet manglende bestilling fra svensk side. Svenskene har besluttet å droppe skoggjødslingen i år grunnet den kraftige prisstigningen på kunstgjødsel for tiden. Dette fører til at gjødslingsvolumet i Norge er for lavt til å sette i gang produksjon av gjødsel.

Skogskader i Trøndelag etter Gyda

ALLSKOG vil på det sterkeste fraråde folk å bevege seg i områder hvor det er blåst ned skog. Det er forbundet med stor fare å gre dette med tanke på at trær kan stå i spenn, fare for rotvelt m.m. Rydding av stormfelt skog er et arbeisom bør gres av profesjonelle.

Kvalitetsarbeid som gagner skogeieren

Erling Perstølen, virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG
Erling Perstølen, virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG

Det siste året har det skjedd store endringer i hvor stor andel av tømmeret som godtas av industrien. Dette har gjort at skogeiere i hele ALLSKOGs geografi sitter igjen med en større fortjeneste. Les intervjuet med virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG her.