0 x 0

Nyheter

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG har kjøpt Tørvik Skog for å kunne hogge mer tømmer og øke kapasiteten for skogeierne som leverer til norsk industri via ALLSKOG. Hogstlagene som kjører frem og hogger tømmer for Tørvik blir en del av ALLSKOG Entreprenør. Nåværende daglig leder i Tørvik Skog, Olav Lassen, blir ny daglig leder i ALLSKOG Entreprenør.

Skogministeren rydder i debatten

Bildet er fra da Allskog møtte statsråden tidligere i 2019
Bildet er fra da Allskog møtte statsråden tidligere i 2019

Olaug V. Bollestad rydder i debatten om hogst i hekkeperioden i sitt svare til MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm. I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Det er en viktig forskjell som mange ikke har fått med seg.

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Tømmertransportøren kjører i full fart mot Resa bru i Meldal kommune, han er på jobb for å hente råstoffet ut av skogen og levere det til industrien, slik at skogeieren skal få betalt. I dag som andre dager etter at han begynte å kjøre 60-tonns tømmerbil må han kjøre rundt Resa Bru – den tillater bare opp til 50 tonn. Men en dag…

Skogplanting gir god klimaeffekt

Det er plantet 6000 dekar med ny skog i pilotprosjektet.
Det er plantet 6000 dekar med ny skog i pilotprosjektet.

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak, ifølge sluttrapporten for det statlige klimaskogprosjektet. Trærne som ble plantet forventes å ta opp om lag 700 000 tonn CO2 de neste 85 årene.