0 x 0

Nyheter

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Næringspolitisk arbeid i ALLSKOG

Tømmertransportøren kjører i full fart mot Resa bru i Meldal kommune, han er på jobb for å hente råstoffet ut av skogen og levere det til industrien, slik at skogeieren skal få betalt. I dag som andre dager etter at han begynte å kjøre 60-tonns tømmerbil må han kjøre rundt Resa Bru – den tillater bare opp til 50 tonn. Men en dag…

Skogplanting gir god klimaeffekt

Det er plantet 6000 dekar med ny skog i pilotprosjektet.
Det er plantet 6000 dekar med ny skog i pilotprosjektet.

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak, ifølge sluttrapporten for det statlige klimaskogprosjektet. Trærne som ble plantet forventes å ta opp om lag 700 000 tonn CO2 de neste 85 årene.