0 x 0

Arkiv

Kai-rapport prioriterer ALLSKOGs geografi

Skogminister Lars Peder Brekk mottar rapporten fra Olav Norberg i Kystskogbruket.
Skogminister Lars Peder Brekk mottar rapporten fra Olav Norberg i Kystskogbruket.

SINTEF-rapporten "Transport av skogvirke i kyststrøk” ble offentliggjort i sin helhet i forbindelse med overleveringen hos Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tirsdag 29.november 2011. SINTEF slår fast at 60 kaier langs kysten etableres for å sørge for en rasjonell levering av tømmer fra kystskogen. Prislappen er 300 millioner kroner. Gevinsten er en økt årlig omsetning i skognæringa rundt 25 milliarder kroner. 14 kaier er imidlertid høyest prioritert, av disse ligger 9 innenfor ALLSKOGs geografi.

Åpent møte med Brekk

Åpent møte med Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk har nå gjennomført seks møter rundt om i landet for å legge fram den nye landbruksmeldingen, Velkommen til bords Meld.St nr 9 (2011-2012.)
ALLSKOGs Ole Bakke holdt innlegg til ministeren på møtet i Trøndelag og ga innspill til hva som vil bidra til økt aktivitet i skogbruket Nordafjells.  

Avklaring for skogeiere på Steinkjer

Forskjellige miljøregistreringer og mange ulike databaser for truede dyre- og planteobservasjoner bidrar til uklare og uforutsigbare juridiske forhold for skogeiere. Dette mener ALLSKOG bør ryddes opp i, slik at skogeiere ikke hindres i sin næringsaktivitet på sine eiendommer.