0 x 0

Kalender

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Stordal og Norddal skogeierlag
Agenda:
1. Sammenslåing av Stordal og Norddal skogeierlag
2. Navn på laget
3. Vedtekter for laget
4. Status og informasjon fra ALLSKOG ved lokallagsleder Harald Jøssvoll

Det serveres juletarllerken etter at det formelle er over. Egenandel for mat er kr. 100

Vel møtt!Temadag for skogbruket

AKTIVITETER

- Veg og vegbygging
informasjon av vegplanlegger Gunnar Pettersen og skogansvarlig Steinkjer Kommune v/Per Odd Rygg

- Markberedning

demonstrasjon og informasjon av Åge Berg
tilskuddordninger ved Per Odd Rygg

- Minikraftverket 
omvisning av Vidar Meldal

Kaffe og kaker!

Velkommen!