0 x 0

Nyheter om ALLSKOG

Dette bør du vite om nye miljøhensyn i skogen

Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.
Fossenever og skrubbenever, dokumentert av en av ALLSKOGs biologer. Fossenever er en rødlistet art, og den regnes som sårbar. Skogbruket skal beskytte leveområder for slike arter.

Alt tømmer som ALLSKOG omsetter, er miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard. Industrien og for forbrukerne skal vite at virket kommer fra skog drevet på bærekraftig vis. Fra og med 1. mars må vi forholde oss til nye krav i skogstandarden.

Årets skoggjødsling avlyst

Yara velger å stå over årets produksjon av skoggjødsel grunnet manglende bestilling fra svensk side. Svenskene har besluttet å droppe skoggjødslingen i år grunnet den kraftige prisstigningen på kunstgjødsel for tiden. Dette fører til at gjødslingsvolumet i Norge er for lavt til å sette i gang produksjon av gjødsel.

Skogskader i Trøndelag etter Gyda

ALLSKOG vil på det sterkeste fraråde folk å bevege seg i områder hvor det er blåst ned skog. Det er forbundet med stor fare å gre dette med tanke på at trær kan stå i spenn, fare for rotvelt m.m. Rydding av stormfelt skog er et arbeisom bør gres av profesjonelle.

Kvalitetsarbeid som gagner skogeieren

Erling Perstølen, virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG
Erling Perstølen, virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG

Det siste året har det skjedd store endringer i hvor stor andel av tømmeret som godtas av industrien. Dette har gjort at skogeiere i hele ALLSKOGs geografi sitter igjen med en større fortjeneste. Les intervjuet med virkescontroller og logistikkleder i ALLSKOG her. 

Elgbeiteregistrering i Hattfjelldal

Bildet er lånt fra Norges skogeierforbund
Bildet er lånt fra Norges skogeierforbund

I Hattfjelldal har Allskog, Hattfjell Skogeierlag og Statskog SF gått sammen om å gjennomføre beiteregistrering av elg. Resultatene viser at både bjørk og gran er hardt beitet på i området. Takseringen vil være et helt nødvendig verktøy for å regulere elgstammen med tanke på hva som er tilgjengelig av beite. 

Markedsutvikling

Markedsutvikling

Virkesmarkedet er preget av stor etterspørsel etter sagtømmer, og noe mer avventende på massevirke. Dette har drevet prisen på sagtømmer kraftig oppover. Prisøkningen de siste 12 månedene har passert 30 %. Tegn tyder nå på at toppen er i ferd med å nås. Det forventes at etterspørselen vil vedvare utover høsten, og en snarlig priskorreksjon ser vi ikke i øyeblikket.

Stor skogbrannfare i hele landet

Stor skogbrannfare i hele landet

Skogbrannsesongen er i gang, og vi opplever varmt og tørt vær i hele landet. Skognæringa er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året, og da er det viktig å følge retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor. 

Tidenes prisoppgang på tømmer

- Nå er det gode tider for host med rekordhøye priser på sagtømmer, sier administrerende direktør, Snorre Furberg
- Nå er det gode tider for host med rekordhøye priser på sagtømmer, sier administrerende direktør, Snorre Furberg

Det internasjonale trelastmarkedet har utviklet seg særdeles positivt for skogeierne. Høy etterspørsel og redusert tilbud gir tidenes prisoppgang på sagtømmer. Nå er tiden inne for å kontakte din skogbruksleder!

Solid årsresultat i et krevende år

Solid årsresultat i et krevende år

Som så mange andre næringer, ble også skognæringa og ALLSKOG i 2020 preget av et år med store usikkerheter på grunn av korona-pandemien. Samtidig klarte ALLSKOG å levere et positivt årsresultat og utbytte for andelseierne for tredje år på rad. Administrerende direktør Snorre Friden Furberg deler sine tanker med oss.

Årets viktigste klimatiltak i skogen

Gjødsling av skog, foto Yara
Gjødsling av skog, foto Yara

Samtidig som de fleste av oss valfartet til Nord-Norge og Vestlandet, var våre dyktige medarbeidere i ALLSKOG i full gang med å sikre fremtidas skogressurser. 10 500 dekar ble gjødslet i juli. Det fører til en volumøkning på 15 - 20.000 kubikkmeter, og at 10 050 000 ekstra kilo med CO2 tas opp og bindes i skogen.

Arkitektstudentene på NTNU bygger med tre

Selve byggeplassen i år var bak den nye brannstasjonen på Nyhavna for å sikre god plass mellom arbeidslagene. Foto: NTNU Wood.
Selve byggeplassen i år var bak den nye brannstasjonen på Nyhavna for å sikre god plass mellom arbeidslagene. Foto: NTNU Wood.

Framtidens arkitekter bygger med tre. Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer, dette gjelder også bruk av tre. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene. De siste ukene har de drevet byggevirksomhet på Nyhavna og nå sluttføres arbeidet.

 

Ny markedsrapport for 2021

Ny markedsrapport for 2021

"Inn imot vinteren opplever vi stor etterspørsel etter sagtømmer, både innenlands og fra Europa, særlig i fra Baltikum. Hvor lenge vi kan surfe på denne bølgen er vanskelig å spå, utviklingen vil nok i stor grad styres av kjøpekraft, aktivitetsnivå og igangsetting av nye byggeaktiviteter. Økonomiske ettervirkninger av koronaen vil nok også spille inn hvordan videre utvikling vil gå."

Kent laster tømmer med 3D-briller

foto fra tungt.no
foto fra tungt.no

Det transporteres hvert år flere millioner kubikk med tømmer langs norske veger, det er flere hundre tusen enkeltturer for tømmerbilsjåførene. Det er på smale veger, på andre siden av elva og der ingen skulle tro at noen kunne bo. Kent Paulsen fra Salten var den første i Norge som droppet den gjenkjennbare krana bak på tømmerbilen. Han laster tømmer fra sjåførhytta med 3D-briller.

ALLSKOG-nytt nummer 4

Vi har fått varsel fra mange andelseiere om at de med SKOG-magasinet nr 4 mottok Glommen-Mjøsens bilag i stedet for ALLSKOG-nytt.

Norges skogeierforbund er ansvarlig for distribusjon av SKOG og bilag fra andelslagene. Vi har ennå ikke fått svar å hva som har skjedd. Vi deler derfor ALLSKOG-nytt her og ønsker deg god lesning.

 

https://www.allskog.no/upload/2020/06/21/2020-allskog-nytt-nr-4.pdf

100 år med entusiasme for tre

Sigurd Julius poserer med produkter han har lagd
Sigurd Julius poserer med produkter han har lagd

Fram til Sigurd var 25 år gammel var snekkerboden i hagen hjemme hos mor og far en godt bevart hemmelighet i familien. Sigurd Julius Konstad Haanæs, samboer Oda og deres sønn har nettopp kjøpt drømmegården sammen. De har spart, og skal bruke våren til å pusse opp og sette i stand gårdsbruket som ligger noen steinkast unna Ånøya på grensa mellom Skaun og Melhus like sør for Trondheim. For de litt mer perifere er nok Sigurd Julius mest kjent for å ha vunnet Årets Urørt med låten Østavind i 2014. For de som kjente han i yngre år vet flere at han var en fryktet midtbanespiller, ikke så ulik Fredrik Midtsjø med en slepen teknikk og et lurt skudd, ryktene om at Rosenborg hadde vært og sett på talentet var mange. Mer om det etter hvert, først skal vi spole 20 år tilbake i tid.

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG kjøper Tørvik Skog

ALLSKOG har kjøpt Tørvik Skog for å kunne hogge mer tømmer og øke kapasiteten for skogeierne som leverer til norsk industri via ALLSKOG. Hogstlagene som kjører frem og hogger tømmer for Tørvik blir en del av ALLSKOG Entreprenør. Nåværende daglig leder i Tørvik Skog, Olav Lassen, blir ny daglig leder i ALLSKOG Entreprenør.

ALLSKOG fremmer skognæringas utfordringer til Vegdirektoratet

Fra venstre: Terje Moe Gustafsen fra Vegdirektoratet, Nils Hæstad fra Veidekke, Ole Hartvig Bakke fra ALLSKOG/ARENA Skog, Jørund Leknes fra Kantega, Espen Andersen fra Lerøy Seafood, Paul Ingvar Dekkerhus fra Nord- Trøndelag Havn.
Fra venstre: Terje Moe Gustafsen fra Vegdirektoratet, Nils Hæstad fra Veidekke, Ole Hartvig Bakke fra ALLSKOG/ARENA Skog, Jørund Leknes fra Kantega, Espen Andersen fra Lerøy Seafood, Paul Ingvar Dekkerhus fra Nord- Trøndelag Havn.

På innspillsmøtet til ny Nasjonal Transportplan på Værnes 8. november fikk Ole Bakke holde et innlegg om skognæringas utfordringer og ønsker.

Tillegg for egenaktive skogeiere

Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag
Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag

Egenaktive skogeiere – skogeiere som driver skogen med eget utstyr på egen eiendom, hogger ca 10 % av det årlige volumet i ALLSKOG. Disse skogeierne er viktige ambassadører for skogbruket og ALLSKOG.

Etter innspill fra Malvik skogeierlag til årsmøtet i ALLSKOG i april 2018, og med unison tilslutning fra alle våre 80 skogeierlag, er det vedtatt at de egenaktive skogeierne skal få en ekstra godtgjørelse.

I skogens tjeneste i 32 år

Britt Ballo. Foto: Geir Mogen
Britt Ballo. Foto: Geir Mogen

Britt er en person man kan stille klokken etter på jobb. Hun kommer til samme tid, spiser lunsj til samme tid og går til samme tid, med unntak av tirsdagene- da er hun med på felles styrketrening med sprekingene på ALLSKOGkontoret. Og ryktene sier at hun kan stå hele 15 minutt i planken! Slå den dere! Nå går hun inn i pensjonistens rekker og ser fram til det. 

Tømmerminister på kaiåpning i Ørsta

Fra venstre Peder Mangussen, skogansvarlig i Ørsta og Volda, Stein Aam, ordfører i Ørsta, Jon Georg Dale, Landbruks og matminister, Olav Svein Aambø, skogeierlagsleder i Ørsta og Volda, Anne Kathrine Løberg, styremedlem i ALLSKOG
Fra venstre Peder Mangussen, skogansvarlig i Ørsta og Volda, Stein Aam, ordfører i Ørsta, Jon Georg Dale, Landbruks og matminister, Olav Svein Aambø, skogeierlagsleder i Ørsta og Volda, Anne Kathrine Løberg, styremedlem i ALLSKOG

- Ørsta ble tidlig lokalisert som et sentralt område for skogreising og utnytting av skogressursene på Søre Sunnmøre. Alt for 35 år siden var det befaringer i Ørstaområdet for å lete etter egnede områder for nettopp, utskiping av tømmer, sa styremedlem i ALLSKOG Anne Kathrine Løberg i sin tale på åpningsdagen 4.mai

ALLSKOG - planten

ALLSKOG - planten

Etter hogst må skogen forynges. Det er to måter å forynge skogen på; enten ved å plante, eller ved å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen forynger seg selv. Den raskeste og sikreste måten å få etablert nu kvalitetsskog etter hogst er å plante. Foryngelse er en plikt som påligger skogeierne etter hogst. Skogen skal forynges innen tre år etter hogst. Dette sikrer kommende generasjoner nyttbar skog til størst mulig verdi.

ALLMA - digital skogbruksplan

ALLMA - digital skogbruksplan

 I ALLMA blir skogbruksplanen og skogdata løpende oppdatert. Laster du ned appen har du alltid med deg skogbruksplanen i lomma.   
 
ALLMA gir svar på når og hvor det er tid for ungskogpleie, gjødsling, hogst etc. Med ALLMA får du oversikten til å ta de riktige beslutninger til rett tid.

NTNU Mastergrad; Forvaltning av naturressurser

NTNU Mastergrad; Forvaltning av naturressurser

ALLSKOG holder forelesning i NTNUs nye Mastergradsstudie Natural Resources Management, i faget RFEL 3082 Sustainable management of ecosystem services. Studiet har fokus på naturens tjenester til mennesket, som i de siste 20 årene har fått økt oppmerksomhet. 
En helhetstilnærming til naturens mange tjenester krever metodisk og operasjonell kunnskap og vil kunne bidra til å løse verdens fattigdomsutfordringer og sikre overgangen til den grønne økonomien.   

Ble hørt om behov for suppleringsplanting

Ble hørt om behov for suppleringsplanting

ALLSKOG har spilt inn behovet for støtte til suppleringsplanting overfor Landbruksdirektoratet. De siste årene har det vært et økende problem med gnageskader, negativ klimapåvirkning, tørkeskader, sviskader og annet i plantefelt i skogen. En dreining av klimatiltaket tilskudd til tettere skogplanting vil sikre målet for dette tiltaket, nemlig at god kvalitetsskog kommer opp. 
Landbruksdirektoratet innførte i går tilskudd til supplering til skogeierne, og ALLSKOG er svært glad for at skogeierne nå får et verktøy for å sikre god kvalitetsskog til kommende generasjoner!


ALLSKOG svarer Treindustrien

I en kronikk i Nationen skriver sjefen i Treindustrien Heidi Finstad at skogeierne må slutte å klage på tømmerprisen og heller se alle mulighetene en treindustri i rivende utvikling bringer med seg. Merverdien i tømmeret ligger i videreforedling i treindustrien. Det er her det vil være størst avkastning for skogeieren. 

ALLSKOG har skrevet et svarinnlegg til Finstad 

nationen-flytt-fokus-fra-pris-14.nov16  
nationen-hindrer-tommerprisen-utvikling-16.nov16

Miljødirektoratet bidrar til effektivisering av hogst

Miljødirektoratet bidrar til effektivisering av hogst

Informasjon om sensitive dyre-, fugle- og plantearter er vanskelig tilgjengelig i Norge, for å hindre faunakriminalitet, som eggtyveri og ulovlig uttak. 27 arter er vurdert som sensitive og er derfor unntatt offentlighet. Skogbruket har siden Miljøinformasjonsloven kom i 2004 vært lovt tilgang til lokasjoner for sensitive arter i skogen. Dette er avgjørende for å sikre ivaretakelse av dem under hogst og andre skogtiltak. 

Informasjonsflyten fra miljømyndighetene til skogbruket har ikke vært tilstrekkelig og hensiktsmessig i alle disse årene, men Miljødirektoratet har nå i et møte med ALLSKOG lovt en gradert innsynsløsning som vil forenkle skogbruksledernes hverdag betraktelig.     

ALLSKOG har gjort feil

Hengelav fra erstatningsbiotop Foto: Terje Nordvik
Hengelav fra erstatningsbiotop Foto: Terje Nordvik

I en skogsdrift i Stjørdal, Nord-Trøndelag i 2012 ble det hogd for hardt i en nøkkelbiotop med hengelav. Saken er avviksbehandlet i henhold til ALLSKOGs rutiner. Erstatningsbiotop på eiendommen er nå opprettet i samarbeid med kommunen og skogeier.

Skogstipender utdelt idag!

Adm. dir i ALLSKOG Ole H Bakke er styreleder i Skoglauget og har sammen med Landbruksminister Sylvi Listhaug idag delt ut skogstipend til de beste av de beste på skogfag på Evenstad og på Ås.
Rekruttering til skognæringa er viktig for framtida og overgangen til det grønnere samfunnet!
ole-og-sylvi-m-stipendvinner                         Les mer om saken på regjeringens hjemmesider her; Regjeringen 

Miljødirektoratet gir skogeierne full støtte - og kjenner Fylkesmannens vedtak om driftsbegrensninger ved Håhjem tømmerkai ugyldig

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har det siste året arbeidet for å begrense driften på ALLSKOGs tømmerkai i Håhjem i Skodje kommune. Bakgrunnen for ønsket om begrensning av transporten over Håhjem tømmerkai, var en klage på støy fra en campingplass i området. Miljødirektoratet har kjent Fylkesmannens vedtak ugyldig. Nå tjener mange skogeiere på Sunnmøre penger på skogen sin, fordi skogindustrien får halvert transportkostnadene gjennom båttransport.

Innspill til ny PEFCskogstandard

PEFC Norges arbeidskomite har revidert de miljøkravene skogbruket følger for å sikre ivaretakelse av biologisk mangfold i skogen og levering av miljøsertifisert tømmer til skogindustrien. Forslaget har nå vært ute til høring, og ALLSKOG har gitt et bredt innspill til forslaget. Det forventes at ny revidert standard blir internasjonalt godkjent og tatt i bruk fra høsten 2015. 

Høringsdokumentene er utlagt her; PEFC Norge

For ALLSKOG har det spesielt vært fire punkter som har vært viktig å påpeke.  

ALLSKOG søker skogbruksleder i Nordland

ALLSKOG søker skogbruksleder i Nordland

Skognæringa Nordafjells er i positiv utvikling og ALLSKOG øker sin satsing i region Nord. For å styrke laget søker vi etter skogbruksleder i Nordland. Våre skogbruksledere har ansvar for å markedsføre, selge, kjøpe inn, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre all skogfaglig aktivitet i regi av ALLSKOG i sitt distrikt. Hovedaktivitetene er tømmerkjøp, skogsdrift og skogkultur.

Se hele utlysningsteksten her

MiS registrering i Mosvik

Foto av Terje Nordvik: Svartsonekjuke (rødlistet). Treboende sopp knyttet til liggende døde stokker av Gran
Foto av Terje Nordvik: Svartsonekjuke (rødlistet). Treboende sopp knyttet til liggende døde stokker av Gran

Sommeren og høsten 2013 harALLSKOG utført Miljø i Skog-registrering (MIS) i Mosvik, Inderøy kommune. Arbeidet er utført i samarbeid med ei prosjektgruppe der Inderøy og Mosvik Skogeierlag, Inderøy kommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innherred Skognettverk og Skog og Landskap er representert.

Alle figurer som er registrert vises under følgende kart. Det er ikke foretatt noe utvalg av figurene ennå. Berørte skogeiere vil motta et MiS-brev med nøyaktig informasjon så fort utvalg med biolog og prosjektgruppa er utført.

Kart MiS bruttoregistrering

Styrt produksjon i uke 19 og 20

Vi har lyktes med en rekordstor produksjon i vinter og vi takker alle våre samarbeidspartnere for en kjempeinnsats.  

Fra vinter til barmarksesong
For barmark gjelder egne henteklarfrister og frister for lagring i skog. Vi går fra 4 ukers meldingsfrist på vinter, til 1 uke for massevirke og 2 uker for skurtømmer på barmark. I de fleste tilfellene er det kjøper som har oppdragsansvaret for innkjøringen av tømmeret, og dette er organisert gjennom Transportselskapet Nord (TSN). TSN har igjen avtalene med bileierne.

Styrt produksjon i uke 19 og 20
I februar ble det innført et nytt transportstyringssystem, TrProd. Ved de fleste større omlegginger av datasystemer oppdages det feil eller mangler. Manglene ved TrProd har vært og er såpass store at TSN har store utfordringer med å holde oversikten over bilvegslageret. Dette har medført at bilenes kapasitetsutnyttelse ligger langt under teoretisk kapasitet, og vi har i øyeblikket et bilvegslager som vi anslår til å være 5-6 ukers innkjøring.....
 

Årsmøte i Allskog

Årsmøtet i Skogeiersamvirket Nordafjells 101. år er igang, og styreleder Eilif Due gikk offensivt ut i sin tale til representantskapet om framtida i næringa. Det er mørke skyer over næringa, men Allskog har framtidstro og konsernstyret er imponert over den aktivitetsøkningen skogeierne nå bidrar med!

Med fjorårets økonomiske resultat på ca 10 mill kroner, posisjonerer vi oss for utbytte til eierne igjen. Styrelederen viser til at selskapet har regnskapskontroll, men at den største utfordringen nå er inntransport til industrien.
- det er en enorm aktivitet i en svært urolig tid i skognæringa, avsluttet Eilif Due.

Årsmøtet består av 62 utsendinger fra loakallag, gjester, styret og administrasjonen og går over to dager i Stjørdal.


Arnstad gir oss lønnsomhet

Digital årsoppgave fra ALLSKOG

I disse selvangivelsestider er det greit å kunne hente ut årsoppgaven fra ALLSKOG digitalt. Din årsoppgave som andelseier i ALLSKOG finner du nå ved innlogging ALLSKOGnett ved bruk av andelseiernummeret ditt og et selvvalgt passord. Innloggingen ligger også oppe i høyre hjørne på denne siden.

ALLSKOG beklager at flere desverre i år har fått tilsendt årsoppgave med feil i. Dette skal ikke skje, og vi har nå lagt ut årsoppgavene for de siste årene, slik at dere som andelseiere lett kan finne riktige opplysninger selv. 

Her er skjermbildet som viser hvor du finner årsoppgavene etter innloggingen:
 allskognett-arsoppgavene-utlagt

Samferdselsdepartementet bistår skogeierne i Møre og Romsdal

I går kom gjennombruddet for transportutfordringene i Møre og Romsdal vi i ALLSKOG har arbeidet med i hele oppryddingstiden etter Dagmarstormen jula 2011. I brev til Vegdirektoratet gir Samferdselsdepartementet klare føringer for hvordan tømmertransporten i fylket skal håndteres. De ber om at vår henvendelse gis høy prioritet og at direktoratet skal gi maksimalt handlingsrom for dispensasjoner for tømmertransport. Dette må regnes som et gjennombrudd for saken og det arbeidet vi har nedlagt.  

Nå vil Transportselskapet Nord AS ta kontakt med SVV i Møre og Romsdal for å avklare framtidig rutine for dispensasjoner. ALLSKOG er blitt hørt, Samferdselsministeren har handlet og dette vil sikre tømmerverdiene etter stormen i Møre og Romsdal. 

ALLSKOGs tømmerkai i Skodje skal opprustes

Like før jul tildelte Statens Landbruksforvaltning midler til opprusting av fem tømmerkaier. Det var stor interesse for disse 25 millioner kronene som regjeringen bevilget i revidert nasjonalbudsjett i fjor, og ALLSKOGs søknad for opprusting av Håhjem kai i Skodje kommune i Møre og Romsdal er tildelt midler.
Les mer om saken her;

Landbruks og matdepartementet -Fem kaier prioritert

Et bedre kaisystem langs kysten vil lette transporten av tømmer til skogindustrien betraktelig!

ALLSKOG ønsker alle...

en gledelig julehøytid og et innholdsrikt nytt skogår!

I år feiret Skogeiersamvirket Nordafjells sitt hundreårsjubileum, men om kort tid er 2012 også historie. Skogdrift handler om det lange perspektivet. Vi er en fornybar og viktig næring - nå og i framtiden. ALLSKOG skal være en støttespiller for skogeiere og bidra til at verdiene blir videretviklet på best mulig måte.

Takk for et godt jubileumsår!

Jubileumskomiteen, bestående av leder Stig Magne Fiskum, Bente Dyrnes Aarø, Bitten Hanstad, Kåre Sjåvik og Grete Bruce ønsker å takke alle som har bidratt til at 100 årsjubileumsåret for Skogeiersamvirket Nordafjells har blitt en flott markering.

Det er svært mange som har bidratt i denne sammenhengen. Forfattere av jubileumsinnlegg i ALLSKOGnytt og personer i administrasjonen som har gjort det mulig å få gjennomført våre to store jubileumsmarkeringer på Stjørdal og i Namsos tidligere i år. Vi vil rette en særlig takk til lokallaga og våre gode ambassadører som har sørget for at det i hele vår geografi har blitt gjennomført flotte jubileumsarrangement som har fått mye omtale i lokalpresse. Dette har bidratt til å løfte organisasjonen vår og synliggjort næringa vi representerer både i næring- og klimasammenheng.

100-arsemblemet-allskog

Stormønstring av ALLSKOGs bioenergisatsing!

ALLSKOGs Energidag ble en stor suksess da nærmere 300 skogeiere, bioenergiaktører og offentlig forvaltning møttes i Hegra den 19.oktober. Næsbø Skog AS sin terreng gående trommelflishogger og Industriflis AS sin mobile skivehogger ble demonstrert og vi fikk vist fram hele verdikjeden som er bygget opp mot leveransen til Stjørdal Fjernvarme, som nå blir startet opp!052

Nord Energi vant anbud -igjen!

Nord Energi vant anbud -igjen!

ALLSKOG SAs datterselskap Nord Energi AS, vant anbudet i Trondheim kommune om å bygge bioenergianlegg på Spongdal nye skole på Byneset, gjennom å ha levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
Gjennom vårt datterselskap bidrar ALLSKOG til et økt marked for flis og pellets fra skogen. 

Kom, la oss leke kommentator!

Den rødgrønne regjeringa fattet nettopp en viktig og riktig beslutning: Regjeringa vil etablere en CO2-kompensasjonsordning for industrien. Formålet er å hindre at norsk industri flytter sin virksomhet til land med en mindre aktiv klimapolitikk. Dette er fornuftig næringspolitikk og miljøpolitikk. Særlig for fastlandsindustrien, som sliter tungt som en følge av dårlige konjunkturer i Europa og en akslererende kostnadsutvikling grunnet oljeboomen, er denne ordninga svært betydningsfull.

 

Magasinet SKOG lager Skognreportasje

Magasinet SKOG, tidligere Skogeieren var denne uka på reportasjerunde på Skogn i Nord-Trøndelag sammen med ALLSKOG. Bakgrunnen for turen var situasjonen rundt tømmermangel til trøndersk skogindustri, tildeling av inkubatorpenger til Norske Skog Skogn og mulighetene i skogbruket i området, sett fra skogeier Ola Skilbrigt på Ekne og Ordfører Robert Svarva i Levanger.

Oppslagene kommer i de neste utgavene i SKOG.

Jubilerende skogeierlag

I de siste dagene har det vært jubileumsarrangement i flere lokale skogeierlag. Her er fine avisoppslag fra to av de, nemlig i Namskogan Skogeierlag og Hegra Skogeierlag!

Les i Namdalsavisa og Stjørdalens Blad:

 
Bildene er hentet fra Stjørdalens Blad


1345358525000_skogeierjubel___3__4462876698x698r

Leder i Hegra Skogeierlag Georg Klefsåsvold og Adm.dir i ALLSKOG SA Ole H Bakke.

 

Nationen, et bra medlemstilbud i ALLSKOG

ALLSKOGs eiere har et fordelsprogram som gir svært gode rabatter. Se fordelsprogrammet her. Avisa Nationen som er den fremste landsdekkende dagsavisen som skriver om skogbruket og skognæringa, gir alle medlemmer i ALLSKOG 600,-kr i rabatt på et årsabbonement.

Dette er en god avtale som nærmest i seg selv betaler kontingenten i ALLSKOG!

I dag skriver avisa blant annet om norsk tømmereksport se; Nationen -Norge selger tre, kjøper plank

Aftenposten følger sitkakampen

Vi i ALLSKOG gir oss ikke i kampen for våre skogeieres rett til å plante utenlandske treslag. Dette fordi utenlandske treslag mange steder gir en mer optimal skogproduksjon enn andre treslag. 

Tirsdag 12.juni ble Artsdatabankens Svarteliste 2012 framlagt. Sitkagrana ble her vurdert til å inneha svært høy økologisk risiko, og miljøorganisasjoner konkluderte dermed med at sitka nå er forbudt! Landets fremste sitkaforsker, Bernt Håvard Øyen i Institutt for Skog og Landskap støtter skogeiernes argumentasjon.

Dette skriver Aftenposten om saken;

Skogeiersamvirkets største seier!

Tirsdag 12.juni kl 1000 ble et historisk tidspunkt for Norges skogeierforbund. Da falt dommen i tomtefestesaken i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, skogeiersamvirket har bistått grunneierne i å løfte fram.
Dette er en historisk seier for grunneierrettighetene og Skogeiersamvirket var de som fikk det til! se NSFs hjemmesider for mer informasjon.

100 år for Skogeiersamvirket Nordafjells

100 år for Skogeiersamvirket Nordafjells

100-arsemblemet-allskog


ALLSKOG og Skogeiersamvirket Nordafjells feiret sine 100 år i Namsos Rock City 5.-6.juni. Statsråd Lars Peder Brekk, samarbeidspartnere, kunder, ansatte og gjester bidro til et godt arrangement med årsmøte i Norges Skogeierforbund, jubileumsmiddag og Arena Skog under de to dagene i Namsos.

ALLSKOG takker for oppmerksomhet og gaver i anledningen. Midler som kom inn til vårt nyopprettede Rekrutteringsfond har allerede fått sin første disponering gjennom bidrag til skogsommerjobb for en UMB student i Inderøy kommune!

Vi takker jubileumskomiteen med Stig Magne Fiskum, nestleder i ALLSKOG styret i spissen, samt Irene Halvorsen i ALLSKOG som har planlagt og gjennomført arrangementet.

Ny daglig leder i Din Tur AS

ALLSKOGs datterselskap Din Tur AS har 31.mai 2012 sendt ut følgende pressemelding om ny daglig leder;

Kjersti Lunde blir ny daglig leder i Din Tur  

Gunnar Almlid slutter som daglig leder i Din Tur AS fra 1. juni i år, etter å ha bygget opp og drevet selskapet siden etableringa i 1995. Fra samme dato tar Kjersti Lunde over ledelsen av selskapet.  

Kjersti Lunde (47) er utdannet fiskerikandidat og hun har erfaring som sjølstendig næringsdrivende og fra reiselivsbransjen. Hun har vært Din Turs regionansvarlige for Nord-Norge siden 2005. Hun gleder seg til å ta fatt på utfordringene med å utvikle det stadig voksende selskapet videre.  

24 meter -etterlengtet seier for tømmertransporten

24 meter -etterlengtet seier for tømmertransporten

ALLSKOG kan igjen innkassere en svært god sak for skogeierne. 22 meter lange tømmervogntog, har i alle år vært altfor kort for å kunne transportere sagtømmer. Etter at vi tok opp saken med Statssekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet i fjor, har vi nå fått støtte i saken og forskriftsendringen skal ut på høring med et forslag om 24 meter, nå før sommeren. 
Alternativet hadde blitt flere tømmerbiler på vegene, med mindre last, som både ville gitt større kostnader, mer forurensning og større trafikksikkerhetsutfordringer. Dette er derfor en svært viktig sak for skognæringa, fordi den vil gi bedre konkurransekraft og holde transportprisen nede for,
-som igjen vil tjene skogeiernes interesse!

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Eilif Due som nytt styremedlem

På grunn av at Viken Skog tidligere i år solgte det vesentlige av sin aksjepost i Norske Skog har Helge Evju stilt sin plass i styret i Norske Skog til disposisjon. Valgkomiteen i Norske Skog har tatt Evjus fratreden til etterretning og har enstemmig foreslått Eilif Due som nytt styremedlem til generalforsamlingen den 25.april i år.

Eilif Due ble ifjor styreleder i ALLSKOG BA og har mange verv innen norsk landbruk. Han er sivilingeniør, bedriftsøkonom og gårdbruker på Levanger. Han har bakgrunn fra olje-, verks- og anleggsindustrien og kjenner etableringen av Norske Skog.

Årsmøte 2012

Årsmøte 2012

Årsmøtet i ALLSKOG i 2012 og første del av feiringen av 100 årsjubileet for Skogeiersamvirket Nordafjells er nå vel overstått og vi vil her gi et resyme av saker som ble behandlet, valg, innspill og spørsmål fra lokallagene, styreleders tale, innlegg fra Norges Skogeierforbund og bilder fra årsmøtet. 

www.allskog.no kan vinne Gulltaggen 2012

ALLSKOGs nye hjemmeside er nominert til årets informasjonsside i Gulltaggen 2012. Dette er Web bransjens egne kåring av hjemmesider som er nye av året, og det er et godt kvalitetsstempel å få. ALLSKOG er nominert sammen med Statoil og Skavlan med flere og det er InCreo, som leverte hjemmesidestrukturen vår som selv har sendt inn oss som forslag.

Kåringen skjer helgen 24.-26.april.
Se Gulltaggen 2012 for mer info

Kommunikasjonsstilling i ALLSKOG

ALLSKOG har hatt en stillingsutlysning for kommunikasjonsrådgiver liggende ute på www.finn.no med søknadsfrist 2.mars. På grunn av teknisk feil har trolig flere søknader på stillingen ikke kommet inn til ALLSKOG, og vi vil nå lyse stillingen ut på nytt med frist 10. april. Vi beklager manglende tilbakemelding til de som har søkt stillingen, og håper disse kan sende søknaden på nytt til firmapost@allskog.no.      

Nytt kontonummer i ALLSKOG

ALLSKOG har byttet bankforbindelse fra Fokus Bank til Landkreditt Bank. I den forbindelse har selskapet fått nytt kontonummer. Dette er; 9365.19.46660.

Alle dere som kanskje har forhåndslagret ALLSKOGs gamle kontonummer i nettbanken bør være oppmerksom på dette ved neste betaling. Rett kontonummer vil stå i fakturaen!