0 x 0
allskog_logo_4

skogeieren - en viktig samfunnsaktør

Skogeieren er 1.ledd i en av landets største verdikjeder der store verdier skapes. Skogeierne leverer råvaren som videreforedles av sagbrukene, papirprodusentene, møbelindustrien, bioenergiprodusentene, trekjemisk industri og smelteverk. 
ALLSKOG er eid av og er til for skogeiere, og sikrer at skogeiernes tømmer er miljøsertifisert og kan leveres til skogindustrien. 


Aktivt skogbruk gir inntekter samtidig som skogbrukskunnskap blir holdt i hevd. Dagens ressurser i norske skoger er et resultat av langsiktig arbeidsinnsats fra de før oss. Vår tids hogst og innsats for framtidsskogen vil gi nye generasjoner en fornybar ressurs å høste av. Skogeiernes aktive eierskap og forvaltning bidrar til å sikre friheten i næringa. 

Dette viser respekt for tidligere generasjoners innsats og omtanke for kommende generasjoner!

Bli en aktiv skogeier, -bidra til et bedre klima, tjen penger og sikre at skogen blir forvaltet

ALLSKOG er til for skogeierne!