0 x 0
ungskog-smal

Økonomisk investeringsstøtte

Det finnes mange gunstige investeringsordninger til skogbruket. Investerer du samtidig av skogfondet ditt, gir det store skattefordeler for deg som skogeier.

Forvaltning av skogen er et langsiktig arbeid; de investeringer som gjøres i dag, gir avkastning etter mange tiår. De norske skogene binder også årlig store mengder karbon. Staten ønsker derfor mer skogbruksaktivitet og planting av skog på nye arealer.

Hos Landbruksdirektoratet finner du oversikter over de ulike investeringsordningene og søknadsskjema som kan være aktuelle. Du kan også henvende deg til kommunens skogansvarlig.

Skogavdelingen hos fylkesmannen kan bistå med skogsbilveier.